blog

Nigéria … krajina bez budúcnosti? Poďme to spolu zmeniť

Keď sme začínali s projektom ONETRIBE FOUNDATION, jedným z našich hlavných cieľov bola podpora detí bez domova a podpora detí z veľmi chudobných rodín v Nigérii s jediným cieľom – zabezpečiť týmto deťom jedlo. No hoci sa v tejto krajine ukázala chudoba ako veľký problém, dôležitejším a oveľa horším problémom je vzdelávanie, ktorého nedostatok priamo