blog

Nigéria zelená a čistá alebo prečo sme sa zapojili do environmentálneho projektu

V dnešnej dobe, kedy globálna environmentálna kríza naberá na obrátkach, je stále dôležitejšie, aby neziskové organizácie aktívne spolupracovali na riešení ekologických problémov. Obavy o udržateľnosť životného prostredia neustále rastú, preto je nevyhnutné, aby sme sa aktívne zapájali do iniciatív, ktoré podporujú environmentálne povedomie. Jednou z oblastí, kde môžeme zohrať kľúčovú úlohu, je zapojenie sa do

Nigéria … krajina bez budúcnosti? Poďme to spolu zmeniť

Keď sme začínali s projektom ONETRIBE FOUNDATION, jedným z našich hlavných cieľov bola podpora detí bez domova a podpora detí z veľmi chudobných rodín v Nigérii s jediným cieľom – zabezpečiť týmto deťom jedlo. No hoci sa v tejto krajine ukázala chudoba ako veľký problém, dôležitejším a oveľa horším problémom je vzdelávanie, ktorého nedostatok priamo