Onetribe
foundation

„Nie je lepšie cvičenie
na posilnenie srdca,
ako natiahnuť sa dole
a pomôcť ľuďom
ZDVIHNÚŤ sa nahor.“

Darujte radosť s onetribe foundation

Máte radosť z darovania? Darujte dar, ktorý môže pomôcť mnohým.

Naša misia

Cieľom Onetribe Foundation je spájať ľudí rôznych rás, kultúr, náboženstiev a jazykov po celom svete. Rozbíjame kultúrne, etnické, jazykové, vekové a farebné hranice s jediným cieľom riešiť globálne problémy, ale vždy veľmi osobné, ktorým čelí mnoho detí, mladých ľudí a ľudí na celom svete.

Sme výzvou, aby sme im všetkým priniesli najlepšiu budúcnosť, akú môžeme, a naplnili Ciele trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, aby sme vo svete dosiahli NULOVÝ HLAD, kvalitné VZDELANIE, CHUDOBU a MIERU.

Spojiť ľudí na celom svete znamená spoločne riešiť problémy, vidieť ich spolu a spoločne vidieť, ako môžeme vytvoriť krajší svet pre nás všetkých.

čo robíme

Vzdelávame

Pomáhame vytvárať podmienky pre prístup k vzdelaniu a tým k získaniu kvalitnejších zdrojov obživy.

Podporujeme vzdelanosť budovaním škôl a zabezpečovaním školského vybavenia.

podporujeme

Pomáhame aj dospelým ženám a mladým dievčatám získať ekonomickú nezávislosť a slobodu prostredníctvom vytváranie podmienok na vytvorenie vlastného podnikania či zvyšovania šancí na spravodlivé zamestnanie.

informujeme

Rozširujeme povedomie o existujúcich problémoch a hľadáme ich riešenia.

Šírime myšlienku pomoci a podpory pre tých, ktorí sami nemajú také možnosti.

Najnovšie články

Novinky od Onetribe Foundation

NIGERIA GREEN AND CLEAN

NIGERIA GREEN AND CLEAN OR WHY WE JOINED AN ENVIRONMENTAL PROJECT ? Nowadays, when the global environmental crisis is gaining momentum, it is increasingly important for non-profit organizations to actively

Čítať viac

NIGÉRIA ZELENÁ A ČISTÁ

Nigéria zelená a čistá alebo prečo sme sa zapojili do environmentálneho projektu? V dnešnej dobe, kedy globálna environmentálna kríza naberá na obrátkach, je stále dôležitejšie, aby neziskové organizácie aktívne spolupracovali

Čítať viac

Nepomáham preto, lebo…..

Obrázky žobrajúcich hladných detí vás dojmú, ale vidieť život chudobných detí na vlastné oči, to je úplne niečo iné. Zrazu ste postavení pred realitu ich života a jediné, čo vám

Čítať viac