Onetribe
foundation

„Nie je lepšie cvičenie
na posilnenie srdca,
ako natiahnuť sa dole
a pomôcť ľuďom
ZDVIHNÚŤ sa nahor.“

Darujte radosť s onetribe foundation

Máte radosť z darovania? Darujte dar, ktorý môže pomôcť mnohým.

Naša misia

Cieľom Onetribe Foundation je spájať ľudí rôznych rás, kultúr, náboženstiev a jazykov po celom svete. Rozbíjame kultúrne, etnické, jazykové, vekové a farebné hranice s jediným cieľom riešiť globálne problémy, ale vždy veľmi osobné, ktorým čelí mnoho detí, mladých ľudí a ľudí na celom svete.

Sme výzvou, aby sme im všetkým priniesli najlepšiu budúcnosť, akú môžeme, a naplnili Ciele trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, aby sme vo svete dosiahli NULOVÝ HLAD, kvalitné VZDELANIE, CHUDOBU a MIERU.

Spojiť ľudí na celom svete znamená spoločne riešiť problémy, vidieť ich spolu a spoločne vidieť, ako môžeme vytvoriť krajší svet pre nás všetkých.

čo robíme

Vzdelávame

Pomáhame vytvárať podmienky pre prístup k vzdelaniu a tým k získaniu kvalitnejších zdrojov obživy.

Podporujeme vzdelanosť budovaním škôl a zabezpečovaním školského vybavenia.

podporujeme

Pomáhame aj dospelým ženám a mladým dievčatám získať ekonomickú nezávislosť a slobodu prostredníctvom vytváranie podmienok na vytvorenie vlastného podnikania či zvyšovania šancí na spravodlivé zamestnanie.

informujeme

Rozširujeme povedomie o existujúcich problémoch a hľadáme ich riešenia.

Šírime myšlienku pomoci a podpory pre tých, ktorí sami nemajú také možnosti.

Najnovšie články

Novinky od Onetribe Foundation