O nás

Našim hlavným cieľom je vzdelávaním pomôcť poraziť chudobu, dosiahnuť sociálnu spravodlivosť, a bojovať za ženy a dievčatá. Každý z nás odniekiaľ pochádza, no svet máme len jeden.

ONETRIBE FOUNDATION už druhý rok podporuje cestu k lepšiemu životu pre najzraniteľnejších ľudí formou podpory vzdelávania a podpory podnikateľských aktivít. Za dva roky sme pracovali v 2 krajinách a prostredníctvom našich projektov sme oslovili viac ako 3000 detí a ľudí na africkom kontinente.

Ukazujeme deťom a mladým ľuďom, že vzdelanie je základným právom každého z nás preto pomáhame zlepšovať infraštruktúru a podmienky vyučovania na školách. Venujeme sa aj podpore vdov a opustených žien, ktoré spoločnosť odsunula na okraj. A nemalú pozornosť venujeme dievčatám, aby sa stali ekonomický nezávislými.

Galéria