kontakty

ozvite sa nám

spojte sa s nami

registračné údaje

Onetribe Foundation

Jozefa Kronera 11246/15
036 01 Martin
IČO: 531 637 29

Bankový účet

IBAN: SK9702000000004329614153
SWIFT: SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.