blog

Nepomáham preto, lebo…..

Obrázky žobrajúcich hladných detí vás dojmú, ale vidieť život chudobných detí na vlastné oči, to je úplne niečo iné. Zrazu ste postavení pred realitu ich života a jediné, čo vám behá mysľou je otázka prečo? Môžete si túto otázku klásť dookola každý deň, a aj tak nenájdete odpoveď, ktorá by pomohla aspoň trochu zmierniť dopad

I don’t help because …..

I don’t help because I have a lot, I help because I remember when I had nothing. Pictures of begging hungry children will impress you, but seeing the lives of poor children with your own eyes is something else entirely. Suddenly you are faced with the reality of their lives and the only thing that