CIELE PROJEKTU „Nigéria zelená a čistá“

Ochrana životného prostredia a podpora zamestnanosti žien v Nigérii.

Projekt „Nigéria zelená a čistá“ bol predstavený firmou Dukaty property,s.r.o.  a v našej spolupráci, s cieľom vytvoriť povedomie o dôležitosti ochrany životného prostredia a bol založený s myšlienkou vytvoriť zberné miesta na plastové fľaše v štáte Delta v Nigérii  https://dukaty.sk/. Projekt „Nigéria zelená a čistá“ je iniciatíva, ktorej cieľom je vytvoriť pozitívne zmeny v životoch miestnych ľudí, zvýšiť ich životnú úroveň a tiež pozitívne ovplyvniť životné prostredie v štáte Delta v Nigérii. Náš projekt, ktorý je zameraný na vytváranie miest na zber plastových fliaš, sa zaviazal posilniť postavenie žien poskytovaním pracovných príležitostí, zlepšovaním kvality ich života a prispievaním k environmentálnej udržateľnosti.

Jedným z kľúčových cieľov nášho projektu je zamestnať ženy pri zbere a recyklácii plastových fliaš. Zapojením žien do tohto procesu sa zameriavame na riešenie rodových nerovností, poskytujeme ekonomické posilnenie a podporujeme účasť žien v pracovnom procese. Prostredníctvom školení a programov rozvoja zručností vybavujeme tieto ženy potrebnými nástrojmi, aby mohli aktívne prispievať k udržateľnosti ich komunít.

Vplyv projektu na životy žien je hlboký. Pre mnohé ženy v Nigérii sú pracovné príležitosti obmedzené a ich prístup k finančným zdrojom je často veľmi limitovaný. Prostredníctvom nášho projektu však tieto ženy teraz majú šancu zarobiť si udržateľný príjem a zlepšiť si životnú úroveň. Vytvorením zberných miest na plastové fľaše poskytujeme týmto ženám prostriedky, čím môžu aktívne prispievať do financovania  svojich domácností a tiež sa stať zástancami ochrany životného prostredia.

Zberom plastových fliaš výrazne znižujeme plastový odpad v životnom prostredí. Náš projekt pozitívne ovplyvní životné prostredie, nakoľko plastové fľaše, ktoré by skončili na skládkach, v uliciach, v oceánoch a iných okolitých oblastiach, sa zbierajú a následne recyklujú. Miesta na zber plastových fliaš vytvoria pracovné príležitosti pre ľudí.

Prostredníctvom nášho projektu aktívne riešime problém znečistenia a udržateľnosti podporou recyklácie ako prostriedku na riadenie a opätovné využitie plastového odpadu. Tým vytvárame čistejšie a zdravšie prostredie aj pre ženy a ich komunity. Okrem toho chce projekt „Nigeria Green & Clean“ zvýšiť životnú úroveň všetkých občanov. Recyklácia je dôležitým aspektom obehového hospodárstva a bolo dokázané, že môže pomôcť vytvárať ekonomickú hodnotu pre spoločnosť vytváraním pracovných miest a poskytovaním prístupu k surovinám, ktoré by inak skončili na uliciach alebo moriach. Vytvorením zberných miest na plastové fľaše môžu ľudia priamo prispievať k ekonomike štátu zapojením sa do procesu recyklácie.

Keďže miesta na zber plastových fliaš vytvárajú zamestnanosť a prispievajú k čistejšiemu životnému prostrediu, projekt zvyšuje celkovú kvalitu života v štáte. Vďaka čistejšiemu prostrediu, zníženému znečisteniu a zlepšeným postupom odpadového hospodárstva sa štát Delta stáva atraktívnejším miestom pre život, prácu a investície.

Na záver:

Projekt „Nigéria zelená a čistá“ má transformačný vplyv na ženy, životné prostredie a zvyšujúcu sa úroveň života v štáte Delta v Nigérii. Vytváraním miest na zber plastových fliaš a zamestnávaním žien v tomto procese riešime rodovú nerovnosť, posilňujeme ekonomické postavenie žien a podporujeme udržateľnosť. Prostredníctvom zníženia plastového odpadu a vytvorenia čistejšieho životného prostredia projekt zvyšuje celkovú kvalitu života komunít v štáte Delta. Náš projekt v konečnom dôsledku slúži ako katalyzátor pozitívnych zmien, podporuje inkluzívny rast a vytvára udržateľnejšiu budúcnosť pre ženy a ich okolie. Naše úsilie v štáte Delta v Nigérii je dôkazom toho, aký vplyv môžeme mať, keď spoločne pracujeme na lepšej, čistejšej a udržateľnejšej spoločnosti a životnom prostredí.

Ak máte chuť náš projekt podporiť, môžete tak urobiť na našej stránke v sekcii AKO POMOCŤ  https://www.onetribe.foundation/darujte/